Adresari

Tipovi ustanova:
Naziv:
Županija:
Adresari županijskih timova za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Adresari ustanova, organizacija i ostalih institucija koje pružaju pomoć, podršku i zaštitu žrtvama nasilja u obitelji

Adresar fizičkih osoba (obiteljski domovi, pomoć u kući)

Adresar pravnih osoba (udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe i obrtnici)

Adresar ustanova (domovi socijalne skrbi, centri za pružanje usluga u zajednici, centri za pomoć u kući)

Adresar Centara za socijalnu skrb - 2020