Javni pozivi za utvrđivanje reprezentativnosti

27.07.2020. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Dječjem vrtiću Varaždin možete pronaći u dokumentu 

27.07.2020. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Dječjim vrtićima BUBAMARA, Ližnjan možete pronaći u dokumentu

27.07.2020. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u HP-Hrvatska pošta d.d. možete pronaći u dokumentu

27.05.2020. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (HAPIH) možete pronaći u dokumentu

20.02.2020. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u TISAK plus d.o.o. možete pronaći u dokumentu

20.02.2020. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u POLET d.o.o., Vinkovci možete pronaći u dokumentu

20.02.2020. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Dječjem vrtiću OPATIJA, Opatija možete pronaći u dokumentu

5.02.2020. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u HRVATSKOJ LUTRIJI d.o.o. možete pronaći u dokumentu

29.01.2020. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u KOMUNALNOM DRUŠTVU AUTOTROLEJ d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka možete pronaći u dokumentu

29.11.2019. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u društvu CEDEVITA d.o.o. možete pronaći u dokumentu

29.11.2019. - Javni poziv sinidikatima koji imaju članove u Dječjem vrtiću OPATIJA, Opatija možete pronaći u dokumentu

29.11.2019. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Dječjem vrtiću MASLAČAK, Đurđevac možete pronaći u dokumentu

29.11.2019. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u društvu OV-Održavanje vagona d.o.o. možete pronaći u dokumentu

29.11.2019. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Komunalnom društvu ČISTOĆA d.o.o., Rijeka možete pronaći u dokumentu

22.10.2019. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u ERSTE BANK d.d. Rijeka možete pronaći u dokumentu.

22.10.2019. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb možete pronaći u dokumentu.